Fallzahl Standort Mainz: 0 (Warnstufe Grün) Maßnahmenkonzept

Fallzahl Standort Koblenz: 1 (Warnstufe Gelb bis: 02.12.2020) Maßnahmenkonzept

Fallzahl Standort Landau: 0 (Warnstufe Grün) Maßnahmenkonzept

Projektkoordinatorinnen

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 237
+49 (0)261 287-2953
j.hoffmann.ipz at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Straße 8, Raum 237
+49 (0)261 287-2951
zugewinn at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 239
+49 (0)261 287-2952
j.lederer.ipz at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 241
+49 (0)261 287-2977
m.sahm.ipz at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 241
+49 (0)261 287-2968
nawi at uni-koblenz.de

Koordinatorin

in Elternzeit
Emil-Schüller-Str. 8, Raum 241
+49 (0)261 287-2947
zugewinn at uni-koblenz.de