Fallzahl Standort Mainz: 0 (Warnstufe Grün) Maßnahmenkonzept

Fallzahl Standort Koblenz: 1 (Warnstufe Gelb bis: 02.12.2020) Maßnahmenkonzept

Fallzahl Standort Landau: 0 (Warnstufe Grün) Maßnahmenkonzept

Team

Geschäftsführung

Geschäftsführerin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 238
+49 (0)261 287-2950
ruhl at uni-koblenz-landau.de
Projektkoordinatorinnen

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 237
+49 (0)261 287-2953
j.hoffmann.ipz at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Straße 8, Raum 237
+49 (0)261 287-2951
zugewinn at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 239
+49 (0)261 287-2952
j.lederer.ipz at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 241
+49 (0)261 287-2977
m.sahm.ipz at uni-koblenz.de

Koordinatorin

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 241
+49 (0)261 287-2968
nawi at uni-koblenz.de

Koordinatorin

in Elternzeit
Emil-Schüller-Str. 8, Raum 241
+49 (0)261 287-2947
zugewinn at uni-koblenz.de
studentische Hilfskräfte

studentische Hilfskraft

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 237
+49 (0)261 287-2980
zugewinn at uni-koblenz.de

studentische Hilfskraft

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 239
+49 (0)261 287-2948
ipzorga at uni-koblenz.de

studentische Hilfskraft

Herrenbergstraße 13, Raum 02a
ipz at uni-landau.de

studentische Hilfskraft

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 239
+49 (0)261 287-2949
ipzorga at uni-koblenz.de

studentische Hilfskraft

Emil-Schüller-Str. 8, Raum 234
+49 (0)261 287-2948
ipzorga at uni-koblenz.de