Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften

FB3-Logo Web

 

 

  • B. Sc. BioGeoWissenschaften
  • M. Sc. BioGeoWissenschaften

 

 

 

Vorsitzender des Prüfungsauschusses

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften

 

Mitglied

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften

Mitglied

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften

Mitglied

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften

Mitglied

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften
Emil-Schüller-Straße 8, Raum 337
+49 (0)261 287 2288
mtempel at uni-koblenz.de

Mitglied

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften

Mitglied

Prüfungsausschuss BSc. / MSc. BioGeoWissenschaften
Studentin (Universität Koblenz)