Dizayn

Araştırma Soruları
  1. çokdilli öğrenciler farklı dillerde sahip oldukları dil becerilerini interaktif öğrenim ortamlarında kullanıyor mu?

  2. Bunun üstdil becerilerinin ve bununla birlikte üstdil farkındalığının gelişimi için bir önemi var mıdır?

     

Veri Toplama Yöntemi

İki aşamalı deneysel araştırma:

İlk aşama: Kişisel bilgiler, zihinsel beceriler, ilk ve ikinci dilde beceriler gibi verilerin toplanması

İkinci aşama: My first stories“ („İlk Hikayelerim”) adında çokdilli bir bilgisayar oyunu kullanarak ortaya çıkarılan interaktif üstdil işlemlerin video kaydı

 

 

Bild 02