Projenin Kısa Tanıtımı

 Üstdil İşlemlerin çokdilli Öğrenim Ortamlarında Üstdil Farkındalığı İçin Belirleyici Ölçüt Olması ve Almanca, Yabancı Diller ile Anadil Öğretimindeki Rolü

 

Proje kapsamında dil becerileri ve üstdil farkındalığı arasında varsayılan bağımlılık ilişkisi araştırılacaktır. Bu amaçla tekdilli ve çokdilli ilk okul öğrencilerin dil profilleri çizildikten sonra bu profiller yine aynı çocukların ikili gruplar halinde çokdilli hikayeler okurken interaktif iletişimde kullandıkları üstdil işlemleri ile karşılaştırılacaktır. Anadili Türkçe olan çokdilli öğrencilerin yanı sıra anadili Rusca olan çokdilli öğrenciler ve tekdilli Alman çocuklar örneklem grubuna dahil edilecektir. Deneklerin bildikleri ilk, ikinci ve yabancı dillere başvuruyor olup olmamaları ve bu olası başvuruların üstdil farkındalığının gelişimi için yararlı olabilme ihtimali mercek altına alınacaktır. Üstdil işlemlerin frekansı ile biçimleri üstdil farkındalığın gelişim durumu için belirleyeci ölçüt olarak ele alınacaktır.

Araştırmanın bulguları çokdilli öğrencilerin elinde bulundurdukları dil zenginliğini kullanıyor olup olmamaları hakkında aydınlatıcı olacaktır. Buna ilaveten ilkokulda, üstdil işlemler içeren Almanca, yabancı dil ve anadil öğretiminde çokdilli öğretim materyallerin kullanımı ile ilgili didaktik içermeler sunacaktır. Dolayısıyla bu proje dil öğretimin genel anlamda bütünleştirici bir eğilim içine girmesini sağlamayı amaçlar.

 

Bild 02