Team Hochschulprüfungsamt

Leiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau

Mitarbeiterinnen:

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Buchstaben A-Br

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Buchstaben Bt - Hed

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Buchstaben Hee - Lee

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Buchstaben Led - Roh

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Buchstaben Roj - Sto

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Buchstaben Str - Z

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft Bachelor- und Masterstudiengang Erziehungswissenschaft Bachelor- und Masterstudiengang Sozial- und Kommunikationswissenschaften

Sachbearbeiterin

Referat L31: Hochschulprüfungsamt Landau
Diplomstudiengang Erziehungswissenschaft Bachelor- und Masterstudiengang Erziehungswissenschaft Bachelor- und Masterstudiengang Sozial- und Kommunikationswissenschaften

 

Postanschrift:
Fortstraße 7
76829 Landau

Tel.: +49 (0)6341 280-0
Fax: +49 (0)6341 280-31101
Besucheranschrift:
Marie-Curie-Straße 5a
76829 Landau

Fax: +49 (0)6341 280-37189